… om nog effectiever te besturen.

Elke effectieve organisatie hoort haar beleidsdocumenten, op orde te hebben, natuurlijk mits daar ook actief iets mee gedaan wordt. Een beleidsplan is belangrijk omdat het je club helpt om toekomstgericht te zijn, besluiten te onderbouwen én te zorgen voor borging. Zijn je statuten nog up-to-date? Voldoen je missie en visie nog? En wat heb je geregeld rondom gedragsreglementen of de manier waarop je trainers training geven? 

Hanteer een goede beleidscyclus

Om als bestuurder doeltreffend beleid te vormen, doorloop je een aantal stappen. Begin met een analyse van de huidige situatie en breng in kaart welke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) er zijn. Hierbij kijk je intern, maar ook extern. Op basis van dat onderzoek bepaal je de ‘stip op de horizon’. Aan welke speerpunten wil je als eerst werken (kies er niet teveel) en waar wil je als club over 5 jaar staan? Daarna bepaal je de strategie (wat is de weg er naartoe?) en welke concrete acties daarbij horen. Belangrijk is om in alle fases diverse leden, vrijwilligers en commissies te betrekken. Je creëert daarmee draagvlak, eigenaarschap en je zorgt dat men er ook écht mee aan de slag wil. 

Actuele statuten

Check of je statuten nog wel voldoende actueel zijn. Je kunt hierbij nagaan of je missie nog wel klopt, wat je regelt rondom stemrecht, aansprakelijkheid van bestuur, enzovoort. Je kunt dit bijvoorbeeld doen via de online Statutentest, waaruit concrete verbeterpunten vloeien. Dit is zelden prioriteit, maar het is een onderdeel van goede bedrijfsvoering om dit eens in de zoveel jaren te peilen. 

WBTR

Voldoe je al aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)? Deze geldt vanaf juli 2021 en is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Deze wet omvat dus méér dan alleen wat regels kopiëren en plakken. Je moet actief wat geregeld hebben rondom deze onderwerpen. Gelukkig kan dat gemakkelijk door het WBTR-stappenplan van Van Dijk Schilperoort Notarissen. 

Goed beleid = goede borging

Een goed omschreven beleid zorgt ervoor dat je gemakkelijker verantwoordelijkheden kunt overdragen. Het levert je minder gedoe op wanneer een sprake is van bestuurswisselingen of bij vrijwilligers verloop. Denk bijvoorbeeld aan het maken van vrijwilligersbeleid, sporttechnisch beleid, kantinebeleid, enzovoort.


De moeite waard om verder te lezen:

Heb je een vraag, neem gerust contact op.

Robin Tiberius

Verenigingsadviseur

robin@hoekschewaardactief.nl

Bart den Ouden

Verenigingsondersteuner

bart@hoekschewaardactief.nl