Clubnieuws

HOEKSCHEWAARDACTIEF RAPPORTAGE CLUBSCAN 2021

Dit verenigingsonderzoek genaamd de ‘HW Clubscan’ is uitgevoerd door Hoeksche Waard Actief in opdracht van de gemeente Hoeksche Waard en met ondersteuning van de Sportraad Hoeksche Waard.

Het primaire doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in de Hoeksche Waard. Op basis van de individuele resultaten gaat Hoeksche Waard Actief directe adviesgesprekken aan om hierbij de bevindingen en verbeterpunten op maat te bespreken. Ook geeft het een beeld van de succesfactoren bij verenigingen en kan dit als inspiratie dienen bij eventuele andere verenigingen. Daarnaast dient dit onderzoek ter kennisdeling voor verenigingen én als input voor het lokale sportbeleid.