De HW Clubscan

Effectieve verenigingsondersteuning kan alleen gebeuren wanneer bekend is welke behoeften clubs precies hebben. Door vraaggericht te werk te gaan voorkomen we dat clubs bestookt worden met allerlei ‘producten’, maar er meer sprake is van maatwerk.

Anders gezegd: we passen maatwerk toe en zoeken samen naar oplossingen die passen bij de waarden, situatie en ambities van de club. Maar hoe achterhaal je precies die behoefte? Hoe kom je er samen achter wat het beste werkt?
Allereerst gebeurt dit via laagdrempelig contact en korte lijnen vanuit verenigingsondersteuning naar de club(vrijwilligers). In persoonlijke gesprekken onderzoeken we kansen, uitdagingen en mogelijke vervolgacties.

In aanvulling daarop is de HW Clubscan ontwikkeld. Dit is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften van clubs. Thema’s die bijvoorbeeld aan bod komen zijn Leden, Organisatie, Financiën, enzovoort.

De Clubscan van 2021 is ingevuld door 30 respondenten vanuit maar liefst 15 verschillende sporttakken. Nogmaals dank voor jullie deelname!
Benieuwd naar de rapportage? Download hem dan hieronder!

Downloads