TV Bonaventura

Lokale inspiratie: Nieuwe impuls jeugdleden bij TV Bonaventura in Strijen

TV Bonaventura is een gezellige tennisclub met een mooie accommodatie, centraal gelegen aan het sportpark in Strijen. Helaas worstelde de club met een veelgehoorde uitdaging; een afname van jeugdleden, zelfs tot zover dat er eigenlijk geen echte jeugdcommissie meer actief was. Gelukkig zijn de vrijwilligers van deze club echte aanpakkers en zijn ze gekomen tot een initiatief om een nieuwe impuls te geven aan het aantal jeugdleden. Met de verenigingsondersteuner bespraken zij het plan om het ‘’Alles-in-1 Tennis’’ te gaan aanbieden. Geen losse abonnementen meer voor baanhuur, tennisles en competitie, maar een alles omvattend abonnement waarmee je écht lid wordt van een club. Dat creëert meer binding en dus een hoger ledenbehoud.

Met behulp van de verenigingsondersteuner en expertise vanuit de KNLTB is een doordachte begroting gemaakt en een projectsubsidie aangevraagd. Door een mooie cofinanciering te maken én een goed plan te hebben van wanneer het project kostendekkend (duurzaam) zou zijn, is de subsidie toegekend. Inmiddels is TV Bonaventura gegroeid in jeugdleden en zijn ze vanaf augustus zelfs gestart met een nieuwe competitie! Een mooi voorbeeld van een club die in kansen denkt. Wil jouw club ook aan de slag met een nieuwe ambitie?