De Dorpsvereniging Piershil is in het jaar 2000 opgericht onder de naam “Stichting SwaneBlake”. De Dorpsvereniging wil een platform zijn voor de inwoners van Piershil voor het uitwisselen van ideeën en wensen, die onder de inwoners leven. Hiertoe wordt onder andere tenminste eenmaal per jaar een openbare vergadering gehouden, waarop de activiteiten en plannen van de Dorpsvereniging worden toegelicht en in interactie met de inwoners nieuwe wensen en ideeën worden uitgewisseld, nieuwe plannen kunnen worden gepresenteerd en initiatieven ontplooid met betrekking tot bovengenoemde zaken.

Details

Contactpersoon
Dorpsvereniging Piershil
E-mailadres