Boost je cultuur club

Kunst en cultuurorganisaties zijn van grote waarde in de Hoeksche Waard. Ze zorgen voor verbinding en de nodige ontspanning. Om zo maar een paar voordelen te noemen. Kunst en cultuur geeft de Hoeksche Waard kleur!

Toolkit

De juiste tools bij de hand

Cultuur update

De periodieke nieuwsbrief van de Cultuurcoach

Stimulerings
voucher

Fondsen & Subsidies

Bekijk de mogelijkheden

Cultuur in Kaart

Meld je aanbod aan!

Heb je vragen, neem gerust contact op met Kim Zuidema

Kim Zuidema

Cultuurcoach &
Combinatiefunctionaris
Inclusieve Sport- &
Cultuurdeelname

kim@hoekschewaardactief.nl