Financieel gezonde club

Elke toekomstbestendige organisatie heeft een gezonde financiële huishouding. De administratie is op orde, en er is ruimte voor onverwachte uitgaven of tegenslagen. Daarnaast wordt gezocht naar brede inkomstenbronnen, zodat de club niet te kwetsbaar is.

De basis op orde

Zorg voor financiële stabiliteit in je vereniging vanaf de basis: je leden. Werving en behoud van leden zijn cruciaal voor blijvende inkomsten. Verbreed je bereik naar potentiële doelgroepen en overweeg je contributiebeleid zorgvuldig. Studies tonen aan dat meer dan 90% van de sporters lid blijft, zelfs bij een contributiestijging, zolang deze redelijk is. Het is essentieel om dit goed te onderbouwen en dit onderwerp op de agenda van je ALV te zetten. Vergeet ook niet leden te ondersteunen die moeite hebben met de contributie; er zijn opties zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Maatschappelijke Participatiebijdrage van de Gemeente Hoeksche Waard. Samen bouwen we aan een financieel gezonde vereniging!

Spreid je winkansen

Je bent financieel sterker wanneer de club uit meerdere inkomstenbronnen kan putten. Hierdoor wordt het voortbestaan niet bedreigt wanneer bepaalde inkomsten wegvallen. Verken mogelijkheden zoals projectsubsidies en stimuleringsregelingen, bijvoorbeeld uit het Sportakkoord. Of ontwikkel een moderne sponsoraanpak, ga aan de slag met crowdfunding, breidt je kantine-aanbod uit, enzovoort.

Verduurzamen om kosten te besparen:

Energieprijzen stijgen en daarom wordt het steeds aantrekkelijker om te investeren in verduurzaming. Op de website van Sport NL Groen kun je gratis checken welke maatregelen interessant zijn voor jouw club. Verder zijn er allerlei stimuleringssubsidies om hiermee aan de slag te gaan. Wist je ook dat de Gemeente Hoeksche Waard een aantrekkelijke lening aanbiedt hiervoor?

De moeite waard om verder te lezen: