Koningsspelen 2022

Op 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Ook dit jaar zal Hoeksche Waard Actief een rol spelen om van de Koningsspelen in de verschillende kernen een mooi feest te maken. Scholen, sportverenigingen, culturele instellingen en andere partners worden opgeroepen om een bijdrage te leveren, met als doel de basisschool kinderen in de Hoeksche Waard, dicht bij de school een mooie sportieve en feestelijke dag te geven.

Anders dan andere jaren

De afgelopen jaren werden de Koningsspelen op twee tot drie locaties in de Hoeksche Waard georganiseerd. Vorig jaar werden we door de corona maatregelen min of meer gedwongen om een andere vorm te kiezen. Met een fraaie Koningsspellentas vol met sportmaterialen, maakte iedere school er een eigen feestje van. Dit is bij veel scholen goed bevallen. Niet alleen was er in iedere kern iets te doen, maar het was ook dicht bij huis en alle groepen konden meedoen. Deze positieve ervaringen hebben wij meegenomen naar de Koningsspelen 2022 en voor een andere vorm gekozen.

Uitgangspunt is dat de scholen meer regie krijgen over hun eigen Koningsspelen en dat Hoeksche Waard Actief ondersteund. Het gaat dan met name om de kleinere kernen met twee tot drie scholen, waardoor het relatief eenvoudig is om gezamenlijk tot een programma te komen. Op de sportparken De Kikkershoek in Oud-Beijerland en De Lange Weide in Puttershoek komen relatief veel scholen, sport- en cultuuraanbieders bijeen waardoor Hoeksche Waard Actief een grotere verbindende rol kan spelen.

Kortom, in de kernen met twee tot drie scholen organiseren de scholen -bij voorkeur- gezamenlijk hun eigen Koningsspelen en Hoeksche Waard Actief heeft daar een ondersteunende rol in door onze kennis, partners en ervaringen te delen.  De rol van de sportvereniging waar de Koningsspelen plaatsvinden kan heel divers zijn. Zij kunnen er voor kiezen om uitsluitend de accommodatie open te stellen, clinics te organiseren tot aan het samen met de scholen de organisatie op te pakken en er met elkaar een mooi feest van te maken.

Inspiratie

Heb je er al zin in en ben je op zoek naar inspiratie? Kijk dan alvast op Koningsspelen.nl

Margreet Wigmans

Combinatiefunctionaris sport- & cultuurstimulering

margreet@hoekschewaardactief.nl

Bob Roos

Combinatiefunctionaris sport- & cultuurstimulering

bobroos@hoekschewaardactief.nl