Missie & Visie

Missie 

Het is onze missie om iedereen een laagdrempelig, passend en betaalbaar sport of cultuuraanbod dicht bij huis aan te bieden. Want iedereen kan meedoen. 

Visie 

Iedereen moet plezier in sport en cultuur kunnen beleven: jong, oud, met of zonder beperking en ongeacht de sociale positie! Wij geloven in de kracht van sport en cultuur. Sport en cultuur geeft energie, het gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. 

Regelmatig sporten en deelnemen aan cultuur is goed voor de gezondheid en bevordert de kwaliteit van het leven. Bovendien is bewegen en cultuur leuk en brengt het mensen met elkaar in contact. Wij zetten ons dagelijks in om zoveel mogelijk mensen in de Hoeksche Waard in beweging te krijgen en om cultuur te stimuleren.