Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuursuitgangspunten.

  • Femke van Velden- van Passel (advocaat en directeur van NOVO advocatuur en mediation in Breda).
  • Kasper Doesborgh (directeur bij GA Harderwijk en directeur van Kansa Sportsmanagement).
  • Jeroen Windhorst (directeur van Commitcare, een partner van zorgpartijen en ontwikkelaar van e-health oplossingen).