Vakkundig getrainde trainers en coaches

Trainers en coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Trainers en coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Met name voor trainers en coaches van kwetsbare doelgroepen is het essentieel om te weten hoe zij positief gedrag kunnen stimuleren en negatief gedrag kunnen voorkomen en bespreken. Om dit te leren kunnen trainers en coaches een cursus, opleiding of e-learning volgen waarin aandacht is voor pedagogiek en integriteit.  

Een mooi voorbeeld van een dergelijke online scholing is ‘Een Beetje Opvoeder’. Een Beetje Opvoeder wordt gezien als het basisniveau van pedagogiek en integriteit waar trainers en coaches over zou moeten beschikken om een sociaal veilige sportomgeving te waarborgen. Daarnaast worden er verschillende cursussen, opleidingen of e-learnings aangeboden door het NOC*NSF en de verschillende sportbonden over dit thema. 

Meer informatie?