Verenigingsbrede gedragscode

In een verenigingsbrede gedragscode staat vermeld wat er wel en vooral ook niet geaccepteerd gedrag is op een vereniging. De gedragscode geeft hiermee richting aan en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom gewenst en ongewenst gedrag.

Voor het opstellen van de gedragscode kan de club vaak de gedragscode van de bond overnemen (en aanvullen). De gedragscode hoeft dus niet vanaf nul te worden opgebouwd, maar kan een aanvulling zijn op de gedragscode van de bond, zoals het voorbeeld hiernaast van de KNLTB. 

Naast het opstellen van de gedragscode is het ook belangrijk om deze verenigingsbreed te communiceren onder alle leden.  Het communiceren van deze gedragscode zorgt ervoor dat iedereen op de club weet wat het gewenste gedrag is en kan preventief werken om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast zorgt het ervoor dat er een drempel wordt weggenomen om elkaar te wijzen op ongewenst gedrag. 

De gedragscode kan op veel verschillende manieren bij de leden onder de aandacht worden gebracht. Bijvoorbeeld door een gedragscode zoals op zoals deze overal op de club op te hangen. Maar dit kan ook door een gedragscode onderdeel te maken van het lidmaatschap of vrijwilligerscontract. Het includeren van de gedragscode bij het lidmaatschap kan ertoe leiden dat ieder lid op de verenging op de hoogte is en akkoord geeft op de regels in de code. 

Mocht je hulp nodig hebben bij het opstellen of communiceren van de gedragscode op jouw vereniging. Neem dan contact op met onze verenigingsadviseurs of neem een kijkje op de website van het NOC*NSF.  

Meer informatie?