Vertrouwenscontactpersoon op de club

Een vertrouwenscontactpersoon is iemand waar alle leden van de club mee in gesprek kunnen over hun vragen, zorgen of mogelijke meldingen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenscontactpersoon is iemand waar alle leden van de club mee in gesprek kunnen over hun vragen, zorgen of mogelijke meldingen van ongewenst gedrag. Hierdoor weten de leden wie zij kunnen bereiken wanneer er gedrag als pesten, intimidatie, agressie en discriminatie zich voordoet op de vereniging en wat de vervolgstappen zijn.  

Let hierbij wel op. De vertrouwenscontactpersoon is namelijk geen hulpverlener. De vertrouwenscontactpersoon voert een vertrouwelijk gesprek en heeft geen geheimhoudingsplicht.  

Ook kan de vertrouwenscontactpersoon de club helpen bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode. Kijk voor meer informatie over de vertrouwenscontactpersoon naar de video hiernaast. 

Meer informatie?