Voordat je van start gaat

We staan in de startblokken om de sociale veiligheid op de sportvereniging te verbeteren. Voordat wij van start gaan met de vier v’s is het belangrijk om eerst de huidige situatie en risico’s van de vereniging in kaart te brengen en zijn er een aantal randvoorwaarden die op de vereniging op orde moeten zijn. 

De risico’s in kaart 

Het werken aan een veilige sportomgeving is complex en het kan moeilijk zijn om te bepalen waar je moet beginnen. Start daarom met een overzichtelijke zelfscan, bijvoorbeeld uit het High-5! Stappenplan. Hieruit haal je direct concrete verbeterpunten voor jouw club. Daarnaast kun je dit thema meenemen in bijvoorbeeld je ledenenquête om (anoniem) te monitoren hoe de sfeer is op de club. 

Zoek een onafhankelijke kartrekker 

Stel een geschikt persoon aan als kartrekker binnen dit thema. Dat kan bijvoorbeeld de vertrouwenscontactpersoon (VCP) zijn. Dit is vaak een sociaal toegankelijk en evenwichtig persoon, die vertrouwen opwekt en goed is in gesprekstechnieken. Deze kartrekker kan meer optreden als onafhankelijke aanspreekpunt en als adviseur naar het bestuur. 

De kracht van diversiteit 

Een veilige en inclusieve omgeving begint bij het ‘’anders’’ mogen zijn. Een omgeving waarin verschillen tussen mensen worden geaccepteerd en zelfs gewaardeerd. Streef dus naar diversiteit in je ledenbestand, vrijwilligers en vooral je bestuur. Het zorgt ervoor dat je een gezonde mix van competenties, talenten en waardevolle perspectieven meekrijgt.