Vertrouwenspersoon

Wij van Hoeksche Waard Actief vinden het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Daarom werken wij mee aan het creëren van een veilig sportklimaat. Dit doen wij door onze eigen vertrouwenscontactpersoon beschikbaar te stellen voor alle verenigingen en inwoners in de Hoeksche Waard.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen (van een sportvereniging) die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur met een klacht of een vraag. Wij bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren wij de verenigingen in de Hoeksche Waard om preventieve maatregelen te nemen.

Wat kan een vertrouwenscontactpersoon voor u betekenen?

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Wij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Wij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. 

Contact

Heeft u een vraag of kunnen wij u ergens bij helpen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Robin Tiberius

Verenigingsadviseur

robin@hoekschewaardactief.nl
06-10347415