Cultuureducatie

Lessen in muziek, theater en beeldende vorming zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor brede vorming. Het bevordert historisch besef, draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit en stimuleert een creatieve, onderzoekende houding waarvan kinderen en jongeren een leven lang profiteren.

Cultuureducatie geeft plezier en draagt bij aan het algemene welzijn.

De belangrijkste partij voor cultuureducatie in de Hoeksche Waard is onze partner Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). CmK is een initiatief van de overheid en van de Gemeente om cultuureducatie te verankeren in het onderwijsaanbod. CmK ondersteunt namelijk scholen en directies met het ontwikkelen van culturele leerlijnen en projecten. Onmisbaar in deze tijd! 

Wil je als school meer weten over het lokale aanbod en/of onze partner CmK? Klik op de onderstaande links of neem contact op met onze Cultuurcoach.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie HW

Kim Zuidema

Cultuurcoach

kim@hoekschewaardactief.nl