Actief om de Hoek

Het concept

Actief om de Hoek is een concept waarbij in nauwe samenwerking met een sport of cultuuraanbieder deelnemers op een openbaar sportveld in de wijk gedurende een aantal weken achter elkaar van een clubtrainer gratis les krijgen in de betreffende activiteit (sport, dans, muziek). Deelnemers maken niet alleen kennis met de activiteit, maar zij leren ook daadwerkelijk de technieken en regels. Zij kunnen hierna een goede keuze maken voor een vervolg bij de betreffende vereniging.

Doel & opzet

  • Laagdrempelig en gedegen kennis laten maken met sport of cultuur in de wijk.
  • Aanbieders de gelegenheid geven om buiten hun eigen locatie mensen te interesseren voor hun aanbod.
  • Sport en cultuur voor iedereen in de Hoeksche Waard.
  • Activiteit op een lokaal sportcourt voor een periode van circa 6 aaneengesloten weken.
  • Activiteit onder leiding van een (club) trainer en gratis toegankelijk (op inschrijving).

Samen doen

Interesse om als sport – of cultuuraanbieder jouw activiteit eerst naar de mensen te brengen om ze daarna duurzaam aan jouw vereniging te verbinden? Laat het ons weten. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor wat betreft, doelgroepen, locatie, ondersteuning, dagen en periode. Samen maken we er een succes van! Samen doen? Stuur een mail of neem telefonisch contact op. We praten je graag bij.