…om (nieuwe) doelgroepen te bereiken

Als sportclub ben je toekomstbestendiger wanneer je aantrekkelijk aanbod hebt voor diverse doelgroepen. Je blijft zoeken naar waar je uniek in bent. Daarnaast brengt diversiteit in je ledenbestand tal van voordelen met zich mee. Het levert perspectieven op vanuit verschillende achtergronden en voorkomt tunnelvisie. Meer mensen met verschillende achtergronden willen zich mogelijk als vrijwilliger inzetten en kunnen van grote waarde zijn.

Gezinnen waar niet zoveel geld is.

De Sociaal-Economische Status (SES) waarmee kinderen opgroeien bepaalt hun deelname aan sport en bewegen. Hoe lager de SES van kinderen en volwassenen, hoe minder zij geneigd zullen zijn om mee te doen. Tegelijkertijd kunnen sport en het verenigingsleven één van de effectieve middelen zijn om achterstanden bij deze kinderen aan te pakken. Het biedt hen een fijne plek om zich op sociaal en persoonlijk vlak te ontwikkelen, stress te verminderen en plezier te maken. Jouw sportclub kan hier dus een enorm verschil in maken. 

  • Zet informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur op je website en/of contributie pagina. Dankzij het Jeugdfonds hoeft geld geen drempel te zijn om mee te doen. 

Ouderen in beweging

Nederland vergrijst, en vergeleken met andere gemeenten wonen er in de Hoeksche Waard veel 65 plussers. Dat betekent dat er kansen liggen om deze doelgroep aan je club te binden. Meedoen aan sport en bewegen zorgt ervoor dat ouderen langer vitaal blijven en helpt bij de preventie van chronische aandoeningen. Het zorgt voor ontmoeting, plezier en ontspanning. Zorg voor laagdrempelig sportaanbod waarbij in gezelligheid centraal staat. Je kunt ook je sport aanpassen naar een ‘walking’ variant, bijvoorbeeld walking-football, hockey of basketball.

Unieke sporters

Iedereen moet mee kunnen doen aan sport en beweegaanbod, of het nou in reguliere of aangepaste vorm is. Ook voor mensen met een beperking is sport van enorme waarde. Naast ontmoeting, plezier en gezondheid verhoogt het ook nog eens de zelfredzaamheid. Zijn er in jouw omgeving (voldoende) mensen die hier behoefte aan hebben? Of kun je hierin samenwerken met een club die al aangepast aanbod heeft? 

  • Heeft jouw club al aanbod voor mensen met een beperking? Meld je dan aan op Platform Uniek Sporten. Zo is de weg naar jouw sportclub bekend!
  • Wist je dat er verschillende stimuleringsbudgetten zijn om aangepast sportaanbod mogelijk te maken? Bijvoorbeeld wanneer je aanbod wil ontwikkelen voor mensen met een beperking of chronische aandoening kun je hier aanspraak op maken.

De moeite waard om verder te lezen:

Heb je een vraag, neem gerust contact op.

Robin Tiberius

Verenigingsadviseur

robin@hoekschewaardactief.nl

Bart den Ouden

Verenigingsondersteuner

bart@hoekschewaardactief.nl