Vitale organisaties

Verenigingen zijn sterke organisaties met heldere processen, duidelijke communicatiestructuren en goede Het verenigingsleven zoals we dat van oudsher kennen staat onder druk. Welbekende trends en ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen zich minder graag structureel verbinden, meer op zichzelf raken en zich meer als consument gaan gedragen. Vrijwilligerswerk wordt nog steeds gedaan, maar er is sterke concurrentie vanuit andere sectoren, bijvoorbeeld de zorg. Toch blijft het verenigingsleven onverminderd waardevol. De unieke vrijwilligers structuur die in Nederland aanwezig is maakt sport toegankelijk en is iets waar we trots op mogen zijn.

Maar hoe zorg jij ervoor dat je vereniging over 5 of 10 jaar nog steeds bestaat? Het is van belang dat jij als bestuurder verder kijkt dan de waan van de dag. Je houdt ontwikkelingen in de gaten en je weet samen met je vrijwilligers en leden hoe je in de hedendaagse maatschappij toch iets unieks blijft bieden. Een toekomstbestendige club is toegankelijk en laagdrempelig, professioneel georganiseerd, kan leden werven én behouden, kan inspelen op (veranderende) behoeften, en zoekt de samenwerking op met andere organisaties. 

Toekomstvisie ontwikkelen

Toekomstbestendig zijn en blijven begint bij het ontwikkelen van een sterke, en breed gedragen visie op de toekomst. Heb je in kaart wat je Sterktes, Zwaktes, Kansen, en Bedreigingen zijn? Weet je ongeveer wat de behoefte van je leden (en potentiële leden) zijn en hoe je hierop inspeelt? Door samen met jouw leden en vrijwilligers een sterke toekomstvisie te ontwikkelen lukt het om meer mensen aan je club te verbinden. Belangrijk aan een sterke toekomstvisie is dat deze samen met verschillende betrokkenen is opgesteld om voor voldoende draagvlak te zorgen. Ook is het belangrijk om hierbij een positieve ambitie op te zoeken, dus; wat doen we goed en waar willen we meer van?

Bestuursontwikkeling

Besturen is een vak en ook jij als bestuurder verdient hiervoor de juiste kennis en vaardigheden. Als bestuur ben je continu bezig met het nemen van beslissingen en het richting geven aan de vereniging. Ben je veel brandjes aan het blussen? Zelf uitvoerend bezig? Of lukt het om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen? Besteed dus aandacht aan de ontwikkeling van jezelf en je mede-bestuursleden. Hiermee creëer je rust in de tent en draagvlak voor het uitvoeren van ambities.

Bronnen:

Een toekomstbestendige sportvereniging | Sport en bewegen in cijfers

Passend Besturen – besturen als uitdaging

Ook interessant...

Gezonde bedrijfsvoering

Marketing & Communicatie

Bestuursontwikkeling

Beleid en statuten

Vrijwilligers-management

Sponsorwerving & crowdfunding

Wetgeving (AVG, WBTR)

Accomodatiebeheer & duurzaamheid

Robin Tiberius

Verenigingsadviseur

robin@hoekschewaardactief.nl

Bart den Ouden

Verenigingsondersteuner

bart@hoekschewaardactief.nl