Een veilige omgeving bieden

Iedereen moet kunnen sporten in een sociaal veilige sportomgeving. Veel misstanden die de afgelopen jaren in het nieuws kwamen hebben dit belang benadrukt. Maar, een veilige sportomgeving heeft niet alleen betrekking op grensoverschrijdend gedrag of scheve machtsverhoudingen. Het gaat over een omgeving waar juist verschillen worden geaccepteerd, waar een andere mening mag bestaan, en waar pesten niet wordt goedgekeurd. 

Hoe je de basis van sociale veiligheid bij jou op de club goed kan vormgeven, lees je op deze pagina. Aan de hand van de vier v’s van veiligheid lees je alles wat je moet weten over sociale veiligheid op de club. Heb je behoefte aan extra hulp op het thema van sociale veiligheid? Neem dan contact op met de verenigingsadviseurs. Wij helpen clubs graag om samen voor een Sociaal Veilige sportomgeving te zorgen in de gehele Hoeksche Waard. 

De vier v’s van veiligheid 

Een sociaal veilige sportomgeving begint bij een goede basis. Hiervoor hanteren wij de 4 v’s van veiligheid van het NOC*NSF. Met de 4 v’s worden onnodige risico’s uitgesloten en zorgen we voor belangrijke randvoorwaarden rondom de preventie van grensoverschrijdend gedrag goed zijn geregeld. Hiernaast worden de 4 v’s nader toegelicht.  

 

Voordat je van start gaat
Verenigingsbrede gedragscode
Vertrouwenscontactpersoon op de club
VOG vrijwilligers (gratis)
Vakkundig getrainde trainers/coaches
Rode vlinder
Nederland Sport Veilig

De 4 v's voor veiligheid. Nederland sport veilig

Centurm Veilige Sport Nederland

Welkom bij het meldpunt (seksueel)grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport.

High 5! Stappenplan

Het High5! Stappenplan helpt sportbestuurders en vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging om snel aan de slag te kunnen gaan met de preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Sport en bewegen in cijfers | Veilig sportklimaat

Bij het veilig sportklimaat gaat het om of mensen zich veilig voelen bij sportevenementen en of mensen wel eens wangedrag hebben gezien of meegemaakt binnen de sport.

Alles over sport

Landelijk actieplan: Naar een veiliger sportklimaat

Clubbase | Veilig sportklimaat

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Niet voor niets staan iedere week miljoenen Nederlanders op en rond het sportveld, de baan of het bad.

Kennisbank Sport en bewegen

Gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers