Een veilige omgeving bieden

Iedereen moet kunnen sporten in een sociaal veilige sportomgeving. Veel misstanden die de afgelopen jaren in het nieuws kwamen hebben dit belang benadrukt. Maar, een veilige sportomgeving heeft niet alleen betrekking op grensoverschrijdend gedrag of scheve machtsverhoudingen. Het gaat over een omgeving waar juist verschillen worden geaccepteerd, waar een andere mening mag bestaan, en waar pesten niet wordt goedgekeurd.

De gedachte: ‘’Dat gebeurt bij onze club niet’’ is in tijden van nu uit den boze. Actief aandacht besteden aan dit onderwerp is essentieel én maakt je ook nog eens tot een aantrekkelijke club om lid van te worden.

De risico’s in kaart

Het werken aan een veilige sportomgeving is complex en het kan moeilijk zijn om te bepalen waar je moet beginnen. Start daarom met een overzichtelijke zelfscan, bijvoorbeeld uit het High-5! stappenplan. Hieruit haal je direct concrete verbeterpunten voor jouw club. Daarnaast kun je dit thema meenemen in bijvoorbeeld je ledenenquête om (anoniem) te monitoren hoe de sfeer is op de club.

Zoek een onafhankelijke kartrekker

Stel een geschikt persoon aan als kartrekker binnen dit thema. Dat kan bijvoorbeeld de vertrouwenscontactpersoon (VCP) zijn. Dit is vaak een sociaal toegankelijk en evenwichtig persoon, die vertrouwen opwekt en goed is in gesprekstechnieken. Deze kartrekker kan meer optreden als onafhankelijke aanspreekpunt en als adviseur naar het bestuur.

De kracht van diversiteit

Een veilige en inclusieve omgeving begint bij het ‘’anders’’ mogen zijn. Een omgeving waarin verschillen tussen mensen worden geaccepteerd en zelfs gewaardeerd. Streef dus naar diversiteit in je ledenbestand, vrijwilligers en vooral je bestuur. Het zorgt ervoor dat je een gezonde mix van competenties, talenten en waardevolle perspectieven meekrijgt.

De moeite waard om verder te lezen: